Til toppen
09169: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K) 1999 - 2019
Sist endret
13.03.2020
Kontakt
Elin Såheim Bjørkli, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 53
ebj@ssb.no

Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Barn:
personer
Referansetid
Barn:
15.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
oppholdstid
barnehagetype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
oppholdstid

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
barnehagetype

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av forandringer i oppholdskategoriene er dette en tabell som gjelder fra og med 1999.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
oppholdstid
Gjelder fra og med årgang 1999

Brukerveiledning for statistikkbanken