Opna konkursar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09099: Åpnede konkurser, omsetning og sysselsatte i informasjonssektoren 2008 - 2022

Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
25.01.2023 08:00
Konkurser:
konkurser
Omsetning (1 000 kr):
1 000 kr
Sysselsatte:
personer
Konkurser:
Sluttten av kvartalet
Omsetning (1 000 kr):
Sluttten av kvartalet
Sysselsatte:
Sluttten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Informasjonssektor i alt , IKT-industri , Engroshandel med IKT-utstyr ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Informasjonssektoren er satt sammen av IKT-sektoren og innholdssektoren. IKT-sektoren omfatter næringer som produserer varer og tjenester for informasjonssamfunnet. Innholdssektoren omfatter næringer som produserer innhold som tekst, lyd og bilde for innformasjonssamfunnet.