Barnevern

Til toppen

09086: Årsverk i barnevernstenesta, etter utdanning (K) 2003 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tilsette i alt , Sosionomar , Barnevernspedagogar ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå og med 2013 er også tiltaksstillingar for barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) inkludert i tillegg til saksbehandlar-/administrasjonsstillingar (funksjon 244) og tiltaksstillingar for barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251). Frå og med 2012 er tiltaksstillingar for barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) inkludert i tillegg til saksbehandlar-/administrasjonsstillingar (funksjon 244). Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.