Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09086: Årsverk i barnevernstenesta, etter utdanning (K) 2003 - 2021

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
06.07.2022 08:00
Tilsette i alt:
årsverk
Sosionomar:
årsverk
Barnevernspedagogar:
årsverk
Tilsette med anna høgskole-/universitetsutdanning:
årsverk
Tilsette med kontor-/merkantilutdanning:
årsverk
Tilsette med anna utdanning/ufaglærte:
årsverk
Ledige stillingar:
årsverk
Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-17 år:
personar per 1 000 innbyggjarar
Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-24 år:
personar per 1 000 innbyggjarar
Tilsette i alt:
31.12.
Sosionomar:
31.12.
Barnevernspedagogar:
31.12.
Tilsette med anna høgskole-/universitetsutdanning:
31.12.
Tilsette med kontor-/merkantilutdanning:
31.12.
Tilsette med anna utdanning/ufaglærte:
31.12.
Ledige stillingar:
31.12.
Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-17 år:
31.12.
Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-24 år:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tilsette i alt , Sosionomar , Barnevernspedagogar ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå og med 2013 er også tiltaksstillingar for barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) inkludert i tillegg til saksbehandlar-/administrasjonsstillingar (funksjon 244) og tiltaksstillingar for barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251). Frå og med 2012 er tiltaksstillingar for barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) inkludert i tillegg til saksbehandlar-/administrasjonsstillingar (funksjon 244). Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-24 år

Før 2021 var øvre aldersgrense 23 år. Tal for 2020 og tidlegare har difor folketalet for aldersgruppa 0-22 år som nemnar. Frå 2021 er det folketalet for aldersgruppa 0-24 år som er nemnar, slik det står i variabelnamnet.