09086: Årsverk i barnevernstenesta, etter utdanning (K) 2003 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 491 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.10.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Tilsette i alt:
årsverk
Sosionomar:
årsverk
Barnevernspedagogar:
årsverk
Tilsette med anna høgskole-/universitetsutdanning:
årsverk
Tilsette med kontor-/merkantilutdanning:
årsverk
Tilsette med anna utdanning/ufaglærte:
årsverk
Ledige stillingar:
årsverk
Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-17 år:
personar per 1 000 innbyggjarar
Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-22 år:
personar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Tilsette i alt:
31.12.
Sosionomar:
31.12.
Barnevernspedagogar:
31.12.
Tilsette med anna høgskole-/universitetsutdanning:
31.12.
Tilsette med kontor-/merkantilutdanning:
31.12.
Tilsette med anna utdanning/ufaglærte:
31.12.
Ledige stillingar:
31.12.
Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-17 år:
31.12.
Tilsette per 1 000 innbyggjarar 0-22 år:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Frå og med 2013 er også tiltaksstillingar for barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) inkludert i tillegg til saksbehandlar-/administrasjonsstillingar (funksjon 244) og tiltaksstillingar for barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251).
Frå og med 2012 er tiltaksstillingar for barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) inkludert i tillegg til saksbehandlar-/administrasjonsstillingar (funksjon 244).
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

Brukerveiledning for statistikkbanken