Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09077: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31.12. og for nye barn, etter tiltak, kjønn og landsdel (avslutta serie) 2003 - 2012

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
26.06.2013 10:00
Barnevernstiltak i løpet av året:
tiltak
Barnevernstiltak per 31.12:
tiltak
Barnevernstiltak per 31.12. per 1000 innbyggjarar 0-17 år:
per 1000
Barnevernstiltak per 31.12. per 1000 innbyggjarar0-22 år:
per 1000
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
tiltak
Barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barnevernstiltak per 31.12:
31.12.
Barnevernstiltak per 31.12. per 1000 innbyggjarar 0-17 år:
31.12.
Barnevernstiltak per 31.12. per 1000 innbyggjarar0-22 år:
31.12.
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo og Viken , Innlandet , Agder og Sør-Austlandet ,

Valgt 0 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle tiltak , Barnehage , Støttekontakt ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.