09076: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31.12. og for nye barn, etter tiltak, alder og landsdel (avslutta serie) 2003 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

tiltak

Totalt 29 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2013
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barnevernstiltak i løpet av året:
tiltak
Barnevernstiltak per 31.12:
tiltak
Barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 innbyggjarar:
tiltak per 1 000 innbyggjarar
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
tiltak
Referansetid
Barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barnevernstiltak per 31.12:
31.12.
Barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 innbyggjarar:
31.12.
Barnevernstiltak for nye barn i løpet av året:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for statistikkvariablene: 'Barnevernstiltak per 31.12.' og 'Barnevernstiltak per 31.12. per 1000 innbyggjarar' ble korrigert 3. juli 2012. Berørte årganger er 2007-2011.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

Brukerveiledning for statistikkbanken