Til toppen
09073: Barn 0-22 år med barnevernstiltak i løpet av året, per 31.12. og nye barn, etter omsorgs-/hjelpetiltak (K) 2003 - 2019
Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Barn med barnevernstiltak i løpet av året:
personar
Barn med barnevernstiltak per 31.12:
personar
Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 barn:
personar per 1 000 innbyggjarar
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året:
personar
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1 000 barn:
personar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Barn med barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barn med barnevernstiltak per 31.12:
31.12.
Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 barn:
31.12.
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1 000 barn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
omsorgs-/hjelpetiltak
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1


Totalt 491 Valgte 0

omsorgs-/hjelpetiltak

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

Brukerveiledning for statistikkbanken