Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09073: Barn 0-24 år med barnevernstiltak i løpet av året, per 31.12. og nye barn, etter omsorgs-/hjelpetiltak (K) 2003 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
04.07.2024 08:00
Barn med barnevernstiltak i løpet av året:
personar
Barn med barnevernstiltak per 31.12:
personar
Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1000 barn:
per 1000
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året:
personar
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1000 barn:
per 1000
Barn med barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Barn med barnevernstiltak per 31.12:
31.12.
Barn med barnevernstiltak per 31.12. per 1000 barn:
31.12.
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året:
31.12.
Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året per 1000 barn:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 21

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå 2016 er tala for hjelpetiltak per 31.12. noko høgare enn tidligare år. Årsaka er at for tidligare årgangar blei omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som ga noko for låge tal for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelinga mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endra, på grunn av endring i kva tiltak som blir prioritert for kvart barn som blir telt.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.