Skogeiendommer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09066: Skogfondregnskapet. Total beholdning, utbetalinger og innbetalinger (1 000 kr) (F) 2009 - 2021

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
14.09.2023 08:00
Beholdning per 1. januar:
1 000 kr
Bruttoverdi skogavvirkning for salg:
1 000 kr
Avsatt til skogfond:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond uten skattefordel:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond med 85 prosent skattefordel:
1 000 kr
Beholdning per 1. januar:
01.01.
Bruttoverdi skogavvirkning for salg:
31.12.
Avsatt til skogfond:
31.12.
Utbetalt fra skogfond:
31.12.
Utbetalt fra skogfond uten skattefordel:
31.12.
Utbetalt fra skogfond med 85 prosent skattefordel:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000