09066: Skogfondregnskapet. Total beholdning, utbetalinger og innbetalinger (1 000 kr) (F) 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.11.2019
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Beholdning per 1. januar:
1 000 kr
Bruttoverdi skogavvirkning for salg:
1 000 kr
Avsatt til skogfond:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond uten skattefordel:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond med 85 prosent skattefordel:
1 000 kr
Referansetid
Beholdning per 1. januar:
01.01.
Bruttoverdi skogavvirkning for salg:
31.12.
Avsatt til skogfond:
31.12.
Utbetalt fra skogfond:
31.12.
Utbetalt fra skogfond uten skattefordel:
31.12.
Utbetalt fra skogfond med 85 prosent skattefordel:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.

Brukerveiledning for statistikkbanken