09066: Skogfondregnskapet. Total beholdning, utbetalinger og innbetalinger (1 000 kr) (F) 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.11.2019
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Beholdning per 1. januar:
1 000 kr
Bruttoverdi skogavvirkning for salg:
1 000 kr
Avsatt til skogfond:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond uten skattefordel:
1 000 kr
Utbetalt fra skogfond med 85 prosent skattefordel:
1 000 kr
Referansetid
Beholdning per 1. januar:
01.01.
Bruttoverdi skogavvirkning for salg:
31.12.
Avsatt til skogfond:
31.12.
Utbetalt fra skogfond:
31.12.
Utbetalt fra skogfond uten skattefordel:
31.12.
Utbetalt fra skogfond med 85 prosent skattefordel:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken