Overdragelser av landbrukseiendommer

09003: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type og kjønn på ny eier (F) 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.09.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Antall omsetninger:
omsetninger
Ny eier i familie med tidligere eier:
omsetninger
Ny eier ikke i familie med tidligere eier:
omsetninger
Ny eier, mann:
omsetninger
Ny eier, kvinne:
omsetninger
Ny eier, aksjeselskap:
omsetninger
Ny eier, andre:
omsetninger
Gjennomsnittsalder, ny eier:
omsetninger
Referansetid
Antall omsetninger:
31.12.
Ny eier i familie med tidligere eier:
31.12.
Ny eier ikke i familie med tidligere eier:
31.12.
Ny eier, mann:
31.12.
Ny eier, kvinne:
31.12.
Ny eier, aksjeselskap:
31.12.
Ny eier, andre:
31.12.
Gjennomsnittsalder, ny eier:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken