Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen
09003: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type og kjønn på ny eier (F) 2006 - 2019
Sist endret
18.09.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Antall omsetninger:
omsetninger
Ny eier i familie med tidligere eier:
omsetninger
Ny eier ikke i familie med tidligere eier:
omsetninger
Ny eier, mann:
omsetninger
Ny eier, kvinne:
omsetninger
Ny eier, aksjeselskap:
omsetninger
Ny eier, andre:
omsetninger
Gjennomsnittsalder, ny eier:
omsetninger
Referansetid
Antall omsetninger:
31.12.
Ny eier i familie med tidligere eier:
31.12.
Ny eier ikke i familie med tidligere eier:
31.12.
Ny eier, mann:
31.12.
Ny eier, kvinne:
31.12.
Ny eier, aksjeselskap:
31.12.
Ny eier, andre:
31.12.
Gjennomsnittsalder, ny eier:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken