Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09003: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter type og kjønn på ny eier (F) 2006 - 2022

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
18.09.2023 08:00
Antall omsetninger:
omsetninger
Ny eier i familie med tidligere eier:
omsetninger
Ny eier ikke i familie med tidligere eier:
omsetninger
Ny eier, mann:
omsetninger
Ny eier, kvinne:
omsetninger
Ny eier, aksjeselskap:
omsetninger
Ny eier, andre:
omsetninger
Gjennomsnittsalder, ny eier:
omsetninger
Antall omsetninger:
31.12.
Ny eier i familie med tidligere eier:
31.12.
Ny eier ikke i familie med tidligere eier:
31.12.
Ny eier, mann:
31.12.
Ny eier, kvinne:
31.12.
Ny eier, aksjeselskap:
31.12.
Ny eier, andre:
31.12.
Gjennomsnittsalder, ny eier:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000