Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen
08999: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i fritt salg, etter kjøpesum (F) 2006 - 2019
Sist endret
18.09.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Omsatte eiendommer:
eiendommer
Referansetid
Omsatte eiendommer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjøpesum
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

kjøpesum

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken