08968: Omsetning og boligtype for boligeiendommer med bygning i fritt salg (F) 2000K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 72 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.02.2018
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5279
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger (antall):
omsetninger
Referansetid
Omsetninger (antall):
Slutten av kvartalet
Målemetode
Omsetninger (antall):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Omsetninger (antall):
Nei
Sesongjustert
Omsetninger (antall):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boliger. Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. 3. og 4. kvartal 2017 er foreløpige tall.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken