Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08930: Sysselsetting og arbeidsledighet (med endringstall). Brudd- og sesongjustert, 3-måneders glidende gjennomsnitt (avslutta serie) 2006M02 - 2022M08

Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
27.10.2022 08:00
Arbeidsledige (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
prosent
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
prosent
Arbeidsledige. Endring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. Prosentpoengsendring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
prosentpoeng
Sysselsatte. Endring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
1 000 personer
Sysselsatte i prosent av befolkningen. Prosentpoengsendring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
prosentpoeng
Arbeidsledige (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige. Endring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. Prosentpoengsendring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte. Endring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte i prosent av befolkningen. Prosentpoengsendring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 199

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.