Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen
08930: Sysselsetting og arbeidsløyse. Sesongjusterte tal for personar 15-74 år, 3 månaders glidande gjennomsnitt 2006M02 - 2020M08
Sist endret
22.10.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Måleenhet
Arbeidslause personar:
1 000 personar
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken:
prosent
Sysselsette personar:
1 000 personar
Sysselsette personar i prosent av befolkninga:
prosent
Arbeidslause personar. Endring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
1 000 personar
Arbeidslause personar i prosent av arbeidsstyrken. Prosentpoengsendring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
prosentpoeng
Sysselsette personar. Endring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
1 000 personar
Sysselsette personar i prosent av befolkninga. Prosentpoengsendring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
prosentpoeng
Referansetid
Arbeidslause personar:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette personar:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette personar i prosent av befolkninga:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause personar. Endring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause personar i prosent av arbeidsstyrken. Prosentpoengsendring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette personar. Endring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette personar i prosent av befolkninga. Prosentpoengsendring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 175 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken