Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

08930: Sysselsetting og arbeidsløyse. Sesongjusterte tal for personar 15-74 år, 3 månaders glidande gjennomsnitt 2006M02 - 2020M04
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 171 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Måleenhet
Arbeidslause personar:
1 000 personar
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken:
prosent
Sysselsette personar:
1 000 personar
Sysselsette personar i prosent av befolkninga:
prosent
Arbeidslause personar. Endring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
1 000 personar
Arbeidslause personar i prosent av arbeidsstyrken. Prosentpoengsendring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
prosentpoeng
Sysselsette personar. Endring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
1 000 personar
Sysselsette personar i prosent av befolkninga. Prosentpoengsendring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
prosentpoeng
Referansetid
Arbeidslause personar:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette personar:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette personar i prosent av befolkninga:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause personar. Endring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Arbeidslause personar i prosent av arbeidsstyrken. Prosentpoengsendring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette personar. Endring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Sysselsette personar i prosent av befolkninga. Prosentpoengsendring fra forrige ikkje-overlappande tremånadersperiode:
3 månaders glidande gjennomsnitt
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken