Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen

08930: Sysselsetting og arbeidsløyse. Brudd- og sesongjusterte tal for personar 15-74 år, 3 månaders glidande gjennomsnitt 2006M02 - 2021M10

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 189

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sesongjusteringa under koronakrisen gjerdast på ein slik måte at tall frå krisen (frå mars 2020) ikkje inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Les meir om dette i Om statistikken. Bruddjusteringen er gjort på grunnalg av foreløpige bruddanslag. Utførte vekeverk er ikkje bruddjusterte grunna problemer med å skille eventuell effekt av koronakrisa frå eventuell effekt av omlegginga av AKU.