Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Til toppen

08930: Sysselsetting og arbeidsløyse. Sesongjusterte tal for personar 15-74 år, 3 månaders glidande gjennomsnitt 2006M02 - 2020M11

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 178

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken