Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08930: Sysselsetting og arbeidsledighet (med endringstall). Brudd- og sesongjustert, 3-måneders glidende gjennomsnitt 2006M02 - 2022M05

Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
28.07.2022 08:00
Arbeidsledige (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
prosent
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
prosent
Arbeidsledige. Endring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. Prosentpoengsendring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
prosentpoeng
Sysselsatte. Endring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
1 000 personer
Sysselsatte i prosent av befolkningen. Prosentpoengsendring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
prosentpoeng
Arbeidsledige (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige. Endring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. Prosentpoengsendring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte. Endring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte i prosent av befolkningen. Prosentpoengsendring fra forrige ikke-overlappende 3-månedersperiode:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 196

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Sesongjusteringen under koronakrisen blir gjennomført slik at tall fra krisen (fra mars 2020) ikke inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Tallene er bruddjustert grunnet et brudd mellom 2020 og 2021, se Om statistikken for mer informasjon. Tallene etter 2020 er justert til nivået etter bruddet. Utførte ukeverk er ikke bruddjustert grunnet problemer med å skille eventuell effekt av koronakrisen fra eventuell effekt av omleggingen av AKU.