Befolkningens utdanningsnivå

08921: Utdanningsnivå, etter fylke, alder og kjønn (F) 1980 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 38 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.06.2018
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5270
aum@ssb.no

Måleenhet
Personer 16 år og over:
personer
Personer 16 år og over (prosent):
prosent
Referansetid
Personer 16 år og over:
01.10.
Personer 16 år og over (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon se Om statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
utdanningsnivå
Videregående skole-nivå
Til og med 2015 er fagskolenivået inkludert. Fagskolenivået omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
Fagskolenivå
Inkluderer utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
Universitets- og høgskolenivå kort
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskolenivå lang
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
statistikkvariabel
Personer 16 år og over (prosent)
Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken