Byggeaktivitet i strandsonen

08917: Strandsoneareal på fastlandet, etter helling og arealstatus (dekar) (K) 2000 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 448 Valgte

Søk

helling

Totalt 5 Valgte

Søk

arealstatus

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.07.2020
Kontakt
Tom Anders Engebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 40811341
tae@ssb.no

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Måleenhet
Strandsoneareal på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse:
dekar
Referansetid
Strandsoneareal på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken