Byggeaktivitet i strandsonen

08917: Strandsoneareal på fastlandet, etter helling og arealstatus (dekar) (K) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 318 Valgte

Søk

helling

Totalt 5 Valgte

Søk

arealstatus

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.07.2019
Kontakt
Tom Anders Engebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 40811341
tae@ssb.no

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Måleenhet
Strandsoneareal på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse:
dekar
Referansetid
Strandsoneareal på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
1103 Stavanger
Fra 2020 ble kommunene 1141 Finnøy og 1142 Rennesøy innlemmet i 1103 Stavanger.
15 Møre og Romsdal
Før 2019 er kommunen 1567 Rindal regnet med i Møre og Romsdal, fra 2019 i Trøndelag. Før 2020 er kommunen 1571 Halsa regnet med i Møre og Romsdal, fra 2020 i Trøndelag. Før 2020 er kommunen 1444 Hornindal regnet med Sogn og Fjordane, fra 2020 i Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
Før 2019 er kommunen 1567 Rindal regnet med i Møre og Romsdal, fra 2019 i Trøndelag. Før 2020 er kommunen 1571 Halsa regnet med i Møre og Romsdal, fra 2020 i Trøndelag.
5001 Trondheim
Fra 2020 ble kommunen 5030 Klæbu innlemmet i 5001 Trondheim.
18 Nordland
Før 2020 er kommunen 1852 Tjeldsund regnet med i Nordland, fra 2020 i Troms og Finnmark.

Brukerveiledning for statistikkbanken