Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08899: Indikator for bedrifters bruk av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2008 - 2012

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
20.06.2013 10:00
Bedrifter:
antall
Indikator for bedrifters bruk av innvandrere:
indikator
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra EU15/EØS, USA, Canada og Oseania:
indikator
Indikator for bedrifters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, inkludert EU-land i Øst-Europa:
indikator
Bedrifter:
Tredje uka i november
Indikator for bedrifters bruk av innvandrere:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra EU15/EØS, USA, Canada og Oseania:
Tredje uka i november
Indikator for bedrifters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, inkludert EU-land i Øst-Europa:
Tredje uka i november
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indikator=100 når andel innvandrere i virksomheten er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i. Ansatte i utvalget er i alderen 15-74 år Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.