Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

08899: Indikator for virksomheters bruk av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2008 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2013
Kontakt
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Virksomheter:
virksomheter
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere:
indikator
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra EU15/EØS, USA, Canada og Oseania:
indikator
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, inkludert EU-land i Øst-Europa:
indikator
Referansetid
Virksomheter:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra EU15/EØS, USA, Canada og Oseania:
Tredje uka i november
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, inkludert EU-land i Øst-Europa:
Tredje uka i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indikator=100 når andel innvandrere i virksomheten er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som virksomheten ligger i.
Ansatte i utvalget er i alderen 15-74 år
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra EU15/EØS, USA, Canada og Oseania
Områdeteksten ble rettet fra 'EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand' 28.5.2014.
Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, inkludert EU-land i Øst-Europa
Områdeteksten ble rettet fra 'Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS' 28.5.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken