Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

08899: Indikator for virksomheters bruk av innvandrere, etter innvandreres landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2008 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indikator=100 når andel innvandrere i virksomheten er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som virksomheten ligger i. Ansatte i utvalget er i alderen 15-74 år Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra EU15/EØS, USA, Canada og Oseania

Områdeteksten ble rettet fra 'EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand' 28.5.2014.

Indikator for virksomheters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, inkludert EU-land i Øst-Europa

Områdeteksten ble rettet fra 'Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS' 28.5.2014.