Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08879: Skatteoppgjøret. Personer med skatt til gode eller skyldig restskatt. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2010

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
05.07.2011 10:00
Antall personer med beløp til gode:
personer
Beløp til gode (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlig beløp til gode (kr):
kr
Antall personer med skyldig restskatt:
personer
Skyldig beløp i restskatt (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlig beløp skyldig i restskatt (kr):
kr
Antall personer med beløp til gode:
31.12.
Beløp til gode (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnittlig beløp til gode (kr):
31.12.
Antall personer med skyldig restskatt:
31.12.
Skyldig beløp i restskatt (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnittlig beløp skyldig i restskatt (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 03 Oslo , 34 Innlandet ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Innbetaling av restskatt, etter 30. april i ligningsåret. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.