Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08845: H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
06.04.2018 08:00
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
Kroner
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern:
Prosent
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år:
Prosent
Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år:
Prosent
Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år:
Prosent
Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år:
Prosent
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år:
Prosent
Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år:
Prosent
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år:
Prosent
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern:
Kroner
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk:
Personer
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244):
Personer
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
Prosent
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder:
Prosent
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
Prosent
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år:
Årsverk
Andel meldinger som går til undersøkelse:
Prosent
Andel undersøkelser som førte til tiltak:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter barnevernets vurdering av alle henlagte US:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av alle henlagte undersøkelser:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt som følge av flytting av alle henlagte undersøkelser:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av US som BV mente tiltak:
Prosent
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak:
Prosent
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak:
Prosent
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg:
Prosent
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger:
Prosent
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
Ja/nei
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid:
Ja/nei
Barnevernstjenesten organisert i NAV:
Ja/nei
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern:
1.1.
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år:
1.1.
Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år:
1.1.
Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år:
1.1.
Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år:
1.1.
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år:
1.1.
Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år:
1.1.
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern:
1.1.
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk:
1.1.
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244):
1.1.
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
1.1.
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder:
1.1.
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
1.1.
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år:
1.1.
Andel meldinger som går til undersøkelse:
1.1.
Andel undersøkelser som førte til tiltak:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter barnevernets vurdering av alle henlagte US:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av alle henlagte undersøkelser:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt som følge av flytting av alle henlagte undersøkelser:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av US som BV mente tiltak:
1.1.
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak:
1.1.
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak:
1.1.
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg:
1.1.
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger:
1.1.
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten:
1.1.
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
1.1.
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
1.1.
Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid:
1.1.
Barnevernstjenesten organisert i NAV:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern , Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern , Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern ,

Valgt 1 av totalt 42

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Definisjoner av variabler og verdier

Fra og med rapporteringsåret 2013 er alle undersøkelser startet og/eller avsluttet i løpet av året innhentet og publisert. Før dette ble kun en undersøkelse per barn innhentet og publisert. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.