08845: H1. Konsern - Barnevern - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2000 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 42 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.04.2018
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
Kroner
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern:
Prosent
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern:
Prosent
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år:
Prosent
Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år:
Prosent
Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år:
Prosent
Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år:
Prosent
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
Prosent
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år:
Prosent
Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år:
Prosent
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år:
Prosent
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern:
Kroner
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk:
Personer
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244):
Personer
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
Prosent
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder:
Prosent
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
Prosent
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år:
Årsverk
Andel meldinger som går til undersøkelse:
Prosent
Andel undersøkelser som førte til tiltak:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter barnevernets vurdering av alle henlagte US:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av alle henlagte undersøkelser:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt som følge av flytting av alle henlagte undersøkelser:
Prosent
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av US som BV mente tiltak:
Prosent
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak:
Prosent
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak:
Prosent
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg:
Prosent
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger:
Prosent
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
Ja/nei
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
Ja/nei
Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid:
Ja/nei
Barnevernstjenesten organisert i NAV:
Ja/nei
Referansetid
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252):
1.1.
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern:
1.1.
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern:
1.1.
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år:
1.1.
Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år:
1.1.
Barn med melding 6-12 år ift. antall innbyggere 6-12 år:
1.1.
Barn med melding 13-17 år ift. antall innbyggere 13-17 år:
1.1.
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år:
1.1.
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år:
1.1.
Andel barn med tiltak som ikke er plassert (funksjon 251) ift. ant innb.0-17 år:
1.1.
Andel barn med tiltak som er plassert (funksjon 252) ift. ant innb. 0-17 år:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251), konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252), konsern:
1.1.
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk:
1.1.
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244):
1.1.
Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager:
1.1.
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder:
1.1.
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan:
1.1.
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år:
1.1.
Andel meldinger som går til undersøkelse:
1.1.
Andel undersøkelser som førte til tiltak:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter barnevernets vurdering av alle henlagte US:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av alle henlagte undersøkelser:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt som følge av flytting av alle henlagte undersøkelser:
1.1.
Andel undersøkelser henlagt etter partens ønske av US som BV mente tiltak:
1.1.
Andel barn i institusjon og fosterhjem av barn med tiltak:
1.1.
Andel barn med tiltaksplan av barn med hjelpetiltak:
1.1.
Andel barn med omsorgsplan av barn under omsorg:
1.1.
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger:
1.1.
System for brukerundersøkelser i barnevernstjenesten:
1.1.
Benyttet brukerundersøkelse siste år:
1.1.
Innført internkontroll i barnevernstjenesten:
1.1.
Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid:
1.1.
Barnevernstjenesten organisert i NAV:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Definisjoner av variabler og verdier

Fra og med rapporteringsåret 2013 er alle undersøkelser startet og/eller avsluttet i løpet av året innhentet og publisert. Før dette ble kun en undersøkelse per barn innhentet og publisert. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken