Utenrikshandel med varer

Til toppen

08801: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og land 1988 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988 , 1989 , 1990 ,

Valgt 1 av totalt 33

Valgt 0 av totalt 10 770

Valgfri variabel
Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".
Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. AF Afghanistan , AL Albania , DZ Algerie ,

Valgt 0 av totalt 261

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For informasjon om gyldighet for og årlige endringer i varenummere, se Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.
Fra og med 2006 fikk følgende land endret tilhørighet til verdensdel - Kypros fra Asia til Europa, og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan fra Europa til Asia. I utvalgene av enkeltland i nedtrekksmenyen for Europeiske land/Asiatiske land er det den nåværende inndelingen som vises for hele tidsperioden (Kypros hører med til Europa og de andre landene til Asia ).

SSB publiserer ikke tall for handelsområdet tidligere Comecon etter 2011.Grupperingen og besto (i handelsstatistikken) kun av europeiske Comecon-land: Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Tsjekkia, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Ungarn, Usbekistan.
For mer informasjon, se Om statistikken. Import for varenummer 2403.9991 og 2403.9990 i perioden 2005-2013 er feil, les mer om korrigerte tall Statistikk for årstall publiseres for første gang i januar måned påfølgende år (t+1). Deretter revideres tallene to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2).

varenummer

24039990 (m1=kg, m2=nei) Tobakksvarer,unnt sigaretter,sigarillos,sigarer,cerutter ...

Import for varenummer 2403.9990 og 2403.9991 i perioden 2005-2013 er feil, for oppdaterte tall se Korrigerte tall for import av snus .

24039991 (m1=kg, m2=nei) Skråtobakk og snus

Import for varenummer 2403.9990 og 2403.9991 i perioden 2005-2013 er feil, for oppdaterte tall se Korrigerte tall for import av snus .

27112100 (m1=kg,m2=kub met) Naturgass, i gassform

Grunnet mangelfull landinformasjon endret vi fra 2013 publiseringen av landfordelte tall for eksport av naturgass. Fra og med 2013 publiserer SSB en landfordeling basert på rørledningenes landingspunkt.

27112100 (m1=kg,m2=kub met) Naturgass, i gassform

Grunnet mangelfull landinformasjon endret vi fra 2013 publiseringen av landfordelte tall for eksport av naturgass. Fra og med 2013 publiserer SSB en landfordeling basert på rørledningenes landingspunkt.

land

PS Palestina (2013-)

Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)