Til toppen
08774: Opphørte foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og type opphør (K) 2008 - 2018
Sist endret
06.05.2020
Kontakt
Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Referansetid
Foretak:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
næring (SN2007)
organisasjonsform
type opphør
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 89 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 37 Valgte 0

Valgfri variabel
type opphør

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken