Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

08764: Personer under 18 år i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala (K) (B) 2005 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.02.2018
Kontakt
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 5657 2084
jep@ssb.no

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Personer under 18 år:
personer
EU-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
OECD-skala 50 prosent:
prosent
OECD-skala 60 prosent:
prosent
Referansetid
Personer under 18 år:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger er ikke inkludert. Tallene er korrigert. Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken