Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

08619: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn (avslutta serie) 2003 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3


Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Vestlandet
Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
Minst sentrale kommuner
Kommuner som ikke omfatter noen av de kvalifiserte tettstedene på tettstedsnivå 1-3 og heller ikke ligger innenfor 75 minutter (for Oslo:90 minutter) reisetid til et landsdelssenter, eller 60 minutters reisetid til et nivå 2 tettsted, eller 45 minutters reisetid til et nivå 1 tettsted.
Mindre sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 1 eller som ligger innenfor 45 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
Noe sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 2 eller som ligger innenfor 60 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
Sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo:90 minutters) reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.

Brukerveiledning for statistikkbanken