Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere

08619: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn 2003 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.03.2012
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse (prosent):
prosent
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
personer
Referansetid
Valgdeltakelse (prosent):
Valgdagen
Personer med stemmerett i utvalget:
Valgdagen
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
Minst sentrale kommuner
Kommuner som ikke omfatter noen av de kvalifiserte tettstedene på tettstedsnivå 1-3 og heller ikke ligger innenfor 75 minutter (for Oslo:90 minutter) reisetid til et landsdelssenter, eller 60 minutters reisetid til et nivå 2 tettsted, eller 45 minutters reisetid til et nivå 1 tettsted.
Mindre sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 1 eller som ligger innenfor 45 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
Noe sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 2 eller som ligger innenfor 60 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.
Sentrale kommuner
Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo:90 minutters) reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.

Brukerveiledning for statistikkbanken