Utslipp til luft, kommunetall

08616: Utslipp til luft. Klimagasser, forsurende gasser m.m., etter kilde (K) (avslutta serie) 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 446 Valgte

Søk

kilde (aktivitet)

Totalt 32 Valgte

Søk

komponent Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.02.2011
Kontakt
Nina Holmengen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4923
hni@ssb.no

Ketil Flugsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4938
kfl@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
1 000 tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp til luft (CO2 i 1 000 tonn, de andre i tonn):
mengde
Referansetid
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
31.12.
Utslipp til luft (CO2 i 1 000 tonn, de andre i tonn):
31.12.
Basisperiode
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
31.12
Utslipp til luft (CO2 i 1 000 tonn, de andre i tonn):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utslipp fra utenriks sjøfart ved havn og utenriks luftfart ved lufthavn er inkludert. Disse utslippene inngår ikke i nasjonale utslipp.

Statistikken over utslipp til luft fordelt på kommuner blir ikke oppdatert i 2012.
SSB publiserer ikke tall for kommunefordelt utslippsstatistikk i 2012. Tallene som foreligger har stor usikkerhet og må brukes med varsomhet. SSB vil i løpet av 2012 avklare om statistikken endelig skal avsluttes, eller om det skal innarbeides forbedringer slik at den kan videreføres i 2013.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken