Utslipp til luft, kommunetall

08615: Utslipp til luft. Klimagasser, etter kilde (K) (avslutta serie) 1991 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 446 Valgte

Søk

kilde (aktivitet)

Totalt 24 Valgte

Søk

komponent

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.02.2011
Kontakt
Nina Holmengen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4923
hni@ssb.no

Ketil Flugsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4938
kfl@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
1 000 tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp til luft (CO2 i 1000 tonn, CH4, N2O og fluorholdige gasser i tonn):
mengde
Referansetid
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
31.12.
Utslipp til luft (CO2 i 1000 tonn, CH4, N2O og fluorholdige gasser i tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utslipp fra utenriks sjø- og luftfart er ikke inkludert.

Statistikken over utslipp til luft fordelt på kommuner blir ikke oppdatert i 2012.
SSB publiserer ikke tall for kommunefordelt utslippsstatistikk i 2012. Tallene som foreligger har stor usikkerhet og må brukes med varsomhet. SSB vil i løpet av 2012 avklare om statistikken endelig skal avsluttes, eller om det skal innarbeides forbedringer slik at den kan videreføres i 2013.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken