08583: Elektrisitetsbalanse (MWh) 2010M01 - 2018M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

produksjon Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 104 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.10.2018
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4770
gnh@ssb.no

Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4940
tre@ssb.no

Måleenhet
Elektrisk kraft:
MWh
Referansetid
Elektrisk kraft:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ved publisering av elektrisitetsstatistikk for januar 2016 har seriene beregnet tap i linjenettet, nettoforbruk av elektrisk kraft og forbruk i alminnelig forsyning blitt revidert tilbake januar 2010. På årsbasis har nettoforbruk av elektrisk kraft og forbruk i alminnelig forsyning blitt opprevidert i gjennomsnitt henholdsvis rundt 2 og 3 prosent.

Brukerveiledning for statistikkbanken