Skatt for personer

Til toppen

08575: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for busette personar 17 år og eldre, etter talet på personar og gjennomsnitt i kroner (avslutta serie) 1993 - 1999

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Formue i alt , 0 eller negativ , 1-99 999 ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000