Lønn

Til toppen

08568: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2009 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret