Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

08531: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn (F) 2010 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

religion/livssyn

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Annan religion omfattar Bahài, jødedom, sikhisme og andre trusretningar. Tala for Oslo i 2006 inneheld 57 busette i utlandet, i 2007 85, i 2008 76, i 2009 82 busette i utlandet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
år
2010
Eit samfunn innan sikhisme var ikkje representert i statistikken for 2010.
2012
To samfunn, eit innan sikhisme og eit innan jødedom, var ikkje representert i statistikken for 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken