Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Til toppen
08531: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn (F) 2010 - 2019
Sist endret
03.12.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
religion/livssyn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
religion/livssyn

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for. Annan religion omfattar Bahài, jødedom, sikhisme og andre trusretningar. Tala for Oslo i 2006 inneheld 57 busette i utlandet, i 2007 85, i 2008 76, i 2009 82 busette i utlandet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
år
2010
Eit samfunn innan sikhisme var ikkje representert i statistikken for 2010.
2012
To samfunn, eit innan sikhisme og eit innan jødedom, var ikkje representert i statistikken for 2012

Brukerveiledning for statistikkbanken