08528: Felte villrein, etter villreinområder, alder og kjønn 1986 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 28 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.12.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Felte dyr:
dyr
Referansetid
Felte dyr:
30.09
Basisperiode
Felte dyr:
30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endelige tall
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Reinheimen - Breheimen
Byttet navn fra Ottadalsområdet januar 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken