Til toppen
08528: Felte villrein, etter villreinområder, alder og kjønn 1986 - 2019
Sist endret
13.12.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Felte dyr:
dyr
Referansetid
Felte dyr:
30.09
Basisperiode
Felte dyr:
30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 34 Valgte 1


Totalt 28 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Endelige tall
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Reinheimen - Breheimen
Byttet navn fra Ottadalsområdet januar 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken