Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen

08488: Egenbetaling i barnehager. Endringstall (prosent) (avslutta serie) 2003M08 - 2016M01

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003M08 , 2004M01 , 2004M08 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undersøkelsen er en delindeks som inngår i konsumprisindeksen. I beregningene inngår betalingssatser for barn over 3 år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.