Foreldrebetaling i barnehagar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08488: Egenbetaling i barnehager. Endringstall (prosent) (avslutta serie) 2003M08 - 2016M01

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
10.02.2016 10:00
Husholdningenes egenbetaling i kommunale og private barnehager:
prosent
Husholdningenes egenbetaling i kommunale barnehager:
prosent
Husholdningenes egenbetaling i private barnehager:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003M08 , 2004M01 , 2004M08 ,

Valgt 1 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undersøkelsen er en delindeks som inngår i konsumprisindeksen. I beregningene inngår betalingssatser for barn over 3 år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Vestlandet

Omfatter her Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal.