Foreldrebetaling i barnehagar

08488: Egenbetaling i barnehager. Endringstall (prosent) (avslutta serie) 2003M08 - 2016M01
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.02.2016
Kontakt
Camilla Rochlenge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 372
car@ssb.no

Måleenhet
Husholdningenes egenbetaling i kommunale og private barnehager:
prosent
Husholdningenes egenbetaling i kommunale barnehager:
prosent
Husholdningenes egenbetaling i private barnehager:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Undersøkelsen er en delindeks som inngår i konsumprisindeksen. I beregningene inngår betalingssatser for barn over 3 år.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken