Fødte

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08451: Levendefødte, etter paritet, mors samlivsstatus (F) 2002 - 2023

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Linn Krokedal, Statistisk sentralbyrå
+47 95479747
13.03.2024 08:00
I alt:
barn
1. barn:
barn
2. barn:
barn
3. barn:
barn
4. barn og flere:
barn
Total (prosent):
prosent
1. barn (prosent):
prosent
2. barn (prosent):
prosent
3. barn (prosent):
prosent
4. barn og flere (prosent):
prosent
I alt:
31.12.
1. barn:
31.12.
2. barn:
31.12.
3. barn:
31.12.
4. barn og flere:
31.12.
Total (prosent):
31.12.
1. barn (prosent):
31.12.
2. barn (prosent):
31.12.
3. barn (prosent):
31.12.
4. barn og flere (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , 1. barn , 2. barn ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Hele landet , 31 Østfold , 32 Akershus ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000