Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

08417: Sysselsatte etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid og utdanningsnivå (1 000 personer) 2006 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kort deltid=1-19 timer. Lang deltid=20-36 timer, unntatt personer med 32-36 timer som oppgir dette som heltid. 37 timer og mer regnes som heltid Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.