Skatt for personer

Til toppen

08411: Inntektsintervall, etter kjønn. Antall bosatte personer 17 år og eldre 1993 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 27

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inntekt i alt , 0 kr , 1 - 99 999 kr ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruttoinntekt for 2019 er korrigert den 15. mars 2021.

statistikkvariabel

Personer med alminnelig inntekt etter særfradrag

Negative beløp satt lik 0.