Til toppen
08402: Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland (F) (avslutta serie) 1985M01 - 2019M12
Sist endret
31.01.2020
Kontakt
Jarle Kvile, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 512
jkv@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Overnattingar:
overnattingar
Overnattingar hittil i år:
overnattingar
Referansetid
Overnattingar:
Slutten av månaden
Overnattingar hittil i år:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
region
Må velges *
bustadland
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 420 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0


Totalt 76 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tal for januar 2013 blei retta 7. mars 2013.
Tal for juni 2016 blei retta 2. septermber 2016.
Fordelingen mellom norske og utenlandske overnattinger for juni, juli og august 2015 er på grunn av nye innrapporteringer fra noen hoteller i Nord Norge endret med omlag en prosent. Rettet 5. november 2015 kl. 10.00.
Tal for april - juli 2017 for Svalbard blei retta 4. januar 2018.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
bustadland
Resten av Europa
Resten av Europa inneholder tall til og med 2017.
Resten av Europa 2018-
Resten av Europa 2018- inneholder tall fra og med 2018. Følgende land inngikk tidligere i Resten av Europa: Albania, Andorra, Bosnia, Bulgaria, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Makedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Romania, San Marino, Serbia og Vatikanstaten.
Resten av Asia
Resten av Asia inneholder tall til og med 2017.
Resten av Asia 2018-
Resten av Asia 2018 - inneholder tall fra og med 2018. Følgende land inngikk tidligere i Resten av Asia: De forente arabiske emirater, India, Indonesia, Malaysia, Qatar, Singapore, Taiwan og Thailand.

Brukerveiledning for statistikkbanken