Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08371: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn (avslutta serie) 2003 - 2011

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
01.03.2012 10:00
Valgdeltakelse:
prosent
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
personer
Valgdeltakelse:
Valgdagen
Personer med stemmerett i utvalget:
Valgdagen
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Minst sentrale kommuner

Kommuner som ikke omfatter noen av de kvalifiserte tettstedene på tettstedsnivå 1-3 og heller ikke ligger innenfor 75 minutter (for Oslo:90 minutter) reisetid til et landsdelssenter, eller 60 minutters reisetid til et nivå 2 tettsted, eller 45 minutters reisetid til et nivå 1 tettsted.

Mindre sentrale kommuner

Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 1 eller som ligger innenfor 45 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.

Noe sentrale kommuner

Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 2 eller som ligger innenfor 60 minutters reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.

Sentrale kommuner

Kommuner som omfatter et tettsted på nivå 3 (landsdelssenter) eller som ligger innenfor 75 minutters (for Oslo:90 minutters) reisetid fra et slikt tettsteds sentrum.