Elektrisitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08308: Produksjon av elektrisk kraft, etter krafttype(GWh) (F) 2006 - 2023

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
30.05.2024 08:00
Produksjon i alt:
GWh
Vannkraftproduksjon:
GWh
Vindkraftproduksjon:
GWh
Solkraftproduksjon:
GWh
Varmekraftproduksjon:
GWh
Forbruk i kraftstasjonene (-2019):
GWh
Pumpekraftforbruk (-2019):
GWh
Produksjon i alt:
Hele kalenderåret
Vannkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Vindkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Solkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Varmekraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Forbruk i kraftstasjonene (-2019):
Hele kalenderåret
Pumpekraftforbruk (-2019):
Hele kalenderåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 30 Viken (2020-2023) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.