Elektrisitet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08307: Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft (GWh) 1950 - 2022

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
12.04.2024 08:00
Produksjon i alt:
GWh
Vannkraftproduksjon:
GWh
Vindkraftproduksjon:
GWh
Solkraftproduksjon:
GWh
Varmekraftproduksjon:
GWh
Import:
GWh
Eksport:
GWh
Bruttoforbruk:
GWh
Forbruk i kraftstasjonene (-2019):
GWh
Pumpekraftforbruk:
GWh
Tap og statistisk differanse:
GWh
Nettoforbruk:
GWh
Produksjon i alt:
Hele kalenderåret
Vannkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Vindkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Solkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Varmekraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Import:
Hele kalenderåret
Eksport:
Hele kalenderåret
Bruttoforbruk:
Hele kalenderåret
Forbruk i kraftstasjonene (-2019):
Hele kalenderåret
Pumpekraftforbruk:
Hele kalenderåret
Tap og statistisk differanse:
Hele kalenderåret
Nettoforbruk:
Hele kalenderåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjon i alt , Vannkraftproduksjon , Vindkraftproduksjon ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1950 , 1955 , 1960 ,

Valgt 1 av totalt 65

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for pumpekraftforbruk i årene 1950-1972 har blitt korrigert den 29.mars 2022.