Byggeaktivitet i strandsonen

08130: Bygningspåvirket vassdragslinje (prosent) (K) (avslutta serie) 2000 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 491 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.07.2014
Kontakt
Ola Erik Nordbeck, Statistisk sentralbyrå
+47 XXXX XXXX
oln@ssb.no

Måleenhet
Andel vassdragslinje innen 100 m fra bygninger:
prosent
Referansetid
Andel vassdragslinje innen 100 m fra bygninger:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken