Byggeaktivitet i strandsonen

Til toppen
08129: Bygningspåvirket kystlinje (prosent) (K) (avslutta serie) 2000 - 2011
Sist endret
06.09.2011
Kontakt
Ola Erik Nordbeck, Statistisk sentralbyrå
+47 XXXX XXXX
oln@ssb.no

Måleenhet
Andel kystlinje innen 100 m fra bygninger:
prosent
Referansetid
Andel kystlinje innen 100 m fra bygninger:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 491 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken