Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08021: Transport og lagring. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie) 2007 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

region


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder ikke 49.500 Rørtransport og 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

Brukerveiledning for statistikkbanken