Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
07970: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2007 - 2018
Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Innkjøpte FoU-tjenester i alt:
mill. kr
A. Innkjøpt FoU fra norske foretak i eget konsern:
mill. kr
B. Innkjøpt FoU fra andre norske foretak:
mill. kr
C. Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i Norge:
mill. kr
D. Innkjøpt FoU fra utlandet:
mill. kr
D1. Innkjøpt FoU fra utenlandske foretak i eget konsern:
mill. kr
D2. Innkjøpt FoU fra andre utenlandske foretak:
mill. kr
D3. Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i utlandet:
mill. kr
Referansetid
Innkjøpte FoU-tjenester i alt:
31.12.
A. Innkjøpt FoU fra norske foretak i eget konsern:
31.12.
B. Innkjøpt FoU fra andre norske foretak:
31.12.
C. Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i Norge:
31.12.
D. Innkjøpt FoU fra utlandet:
31.12.
D1. Innkjøpt FoU fra utenlandske foretak i eget konsern:
31.12.
D2. Innkjøpt FoU fra andre utenlandske foretak:
31.12.
D3. Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i utlandet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter


Tallene for 2007 og 2008 ble korrigert 09.02.2011 for gruppen med over 500 sysselsatte i industrien, og alle tilhørende aggregater, inkl. totaltallet.
.

Brukerveiledning for statistikkbanken