Forskning og utvikling i næringslivet

07970: Innkjøpte FoU-tjenester i næringslivet, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe (mill. kr) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsettingsgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Innkjøpte FoU-tjenester i alt:
mill. kr
A. Innkjøpt FoU fra norske foretak i eget konsern:
mill. kr
B. Innkjøpt FoU fra andre norske foretak:
mill. kr
C. Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i Norge:
mill. kr
D. Innkjøpt FoU fra utlandet:
mill. kr
D1. Innkjøpt FoU fra utenlandske foretak i eget konsern:
mill. kr
D2. Innkjøpt FoU fra andre utenlandske foretak:
mill. kr
D3. Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i utlandet:
mill. kr
Referansetid
Innkjøpte FoU-tjenester i alt:
31.12.
A. Innkjøpt FoU fra norske foretak i eget konsern:
31.12.
B. Innkjøpt FoU fra andre norske foretak:
31.12.
C. Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i Norge:
31.12.
D. Innkjøpt FoU fra utlandet:
31.12.
D1. Innkjøpt FoU fra utenlandske foretak i eget konsern:
31.12.
D2. Innkjøpt FoU fra andre utenlandske foretak:
31.12.
D3. Innkjøpt FoU fra forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler i utlandet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Tallene for 2007 og 2008 ble korrigert 09.02.2011 for gruppen med over 500 sysselsatte i industrien, og alle tilhørende aggregater, inkl. totaltallet.
.

Brukerveiledning for statistikkbanken