Helse- og sosialpersonell

Til toppen

07935: Spesialistutdanning for leger, tannleger og optikere, etter alder og kjønn. 4. kvartal 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
spesialitet
alder
kjønn
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

spesialitet

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Allmennmedisin , Anestesiologi , Arbeidsmedisin ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter


Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
statistikkvariabel: Avtalte årsverk i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet , år: 2009
Tall for avtalte årsverk 2009 innen statlig helsesektor for personer med helse og sosialfaglig utdanning ble rettet 21.09.2010.

Brukerveiledning for statistikkbanken