Helse- og sosialpersonell

Til toppen
07935: Spesialistutdanning for leger, tannleger og optikere, etter alder og kjønn. 4. kvartal 2008 - 2019
Sist endret
23.05.2020
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Måleenhet
Spesialistutdanninger i alt:
personer med spesialiteten
Personer etter hovedspesialitet:
personer
Sysselsatte i alle næringer etter hovedspesialitet:
personer
Sysselsatte i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
personer
Avtalte årsverk i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
årsverk
Referansetid
Spesialistutdanninger i alt:
4. kvartal
Personer etter hovedspesialitet:
4. kvartal
Sysselsatte i alle næringer etter hovedspesialitet:
4. kvartal
Sysselsatte i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
4. kvartal
Avtalte årsverk i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
spesialitet
alder
kjønn
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

spesialitet

Totalt 47 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter


Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
statistikkvariabel: Avtalte årsverk i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet , år: 2009
Tall for avtalte årsverk 2009 innen statlig helsesektor for personer med helse og sosialfaglig utdanning ble rettet 21.09.2010.

Brukerveiledning for statistikkbanken