Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07919: Varehandel. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
11.04.2019
Kontakt
Jennifer Emilie Sørli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 462
jem@ssb.no

Joel Parr, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 318
jpa@ssb.no

Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
seg@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Lønn. (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Salgsareal (m²):
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Lønn. (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
Omsetning (mill. kr)
Salgsareal (m²):
Omsetning (mill. kr)
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

region

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel
Salgsareal (m²)
Gjelder kun for næring 47 (5-årig undersøkelse, første gang 2009).

Brukerveiledning for statistikkbanken