07905: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (K) 2008K1 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 490 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal (u) Velg minst en verdi

Totalt 42 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2018
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 40902377
uhh@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2507
obr@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsprosent:
prosent
Arbeidstakere med sykefravær (prosent):
prosent
Referansetid
Sykefraværsprosent:
Kvartal
Arbeidstakere med sykefravær (prosent):
Slutten av kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Overgangen til nytt datagrunnlag ser ut til å ha hatt liten effekt på de aggregerte tallene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken