Kommunal forvaltning av landbruksarealer

07903: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (K) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt:
dekar
Dyrka jord:
dekar
Dyrkbar jord:
dekar
Referansetid
Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt:
1.1-31.12
Dyrka jord:
1.1-31.12
Dyrkbar jord:
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2018 er foreløpige tall
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken