Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
07903: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (K) 2005 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt:
dekar
Dyrka jord:
dekar
Dyrkbar jord:
dekar
Referansetid
Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt:
1.1-31.12
Dyrka jord:
1.1-31.12
Dyrkbar jord:
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken