Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07854: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter arbeidstidsordning (prosent) 1989 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1993 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Er midlertidig ansatt, andel av ansatte , Er uten skriftlig ansettelseskontrakt, andel av ansatte , Gjennomsnittlig tilsetningstid, for ansatte ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brudd i tidsserien. Før 1996 inkluderer fast lønn bonus. F.o.m 1996 angis andel som har kun fastlønn.

år

2009

Tallet for andel med fast lønn i 2009 ble rettet 29.06.2020.

2016

Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.